กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี 27 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองคลัง …

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี 27 กรกฎาคม 2565 Read More »