Year: 2021

กองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  นายชุมพร พารา …

กองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๔ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๔ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ Read More »

คณะแพทยศาสตร์ จับมือกองสื่อสารองค์กร มข. เดินหน้าขับเคลื่อนด้าน PR เชิงรุก สร้าง Branding ภาพลักษณ์องค์กร สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ จับมือกองสื่อสารองค์กร มข. เดินหน้าขับเคลื่อนด้าน PR เชิงรุก สร้าง Branding ภาพลักษณ์องค์กร สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กองสื่อสารองค์กร …

คณะแพทยศาสตร์ จับมือกองสื่อสารองค์กร มข. เดินหน้าขับเคลื่อนด้าน PR เชิงรุก สร้าง Branding ภาพลักษณ์องค์กร สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย Read More »

วิทยุ มข. FM 103 MHz บทพิสูจน์คุณค่าที่แท้จริงของสื่อวิทยุกระจายเสียงในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่เคยเปลี่ยนไป บนความท้าทายของกระแส Media Disruption

            …

วิทยุ มข. FM 103 MHz บทพิสูจน์คุณค่าที่แท้จริงของสื่อวิทยุกระจายเสียงในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่เคยเปลี่ยนไป บนความท้าทายของกระแส Media Disruption Read More »

Scroll to Top