Month: March 2019

กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  นายชุมพร …

กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” Read More »

กองสื่อสารองค์กร ร่วมแลกเปลี่ยนข่าวสาร แนวทางการทำงาน ในสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 94

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล …

กองสื่อสารองค์กร ร่วมแลกเปลี่ยนข่าวสาร แนวทางการทำงาน ในสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 94 Read More »