Month: December 2020

สถานีวิทยุ มข. กองสื่อสารองค์กร เผยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 63 และ โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายชุมชน พร้อมแล้วกว่า 90 %

          สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น( …

สถานีวิทยุ มข. กองสื่อสารองค์กร เผยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 63 และ โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายชุมชน พร้อมแล้วกว่า 90 % Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับการแนะแนวสู่รั้ว มข.

เช้าวันนี้ (3-12-2563) อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับการแนะแนวสู่รั้ว มข. Read More »

Scroll to Top