Year: 2021

FM.103 มข. ตอบสนองความต้องการกลุ่มผู้ฟัง “ในยุคก้าวหน้าของเทคโนโลยี” พร้อมเป็นโครงข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทดลองออกอากาศแบบดิจิทัล

       นายชุมพร พารา ผอ.กองสื่อสารองค์กร …

FM.103 มข. ตอบสนองความต้องการกลุ่มผู้ฟัง “ในยุคก้าวหน้าของเทคโนโลยี” พร้อมเป็นโครงข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทดลองออกอากาศแบบดิจิทัล Read More »

กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ

กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ 🟡 นางสถาพร นาวานุเคราะห์ …

กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ Read More »

23 สิงหาคม 64 กองสื่อสารองค์กร ร่วมจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 …

23 สิงหาคม 64 กองสื่อสารองค์กร ร่วมจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น Read More »

กองสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มข.”6 สิงหาคม 2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 …

กองสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มข.”6 สิงหาคม 2564 Read More »

Scroll to Top