Year: 2021

บุคลากรกองสื่อสารองค์กรได้รับรางวัลประกวดภาพงาน บุญเดือน 5แห่พุทธบูชา สมมาผู้อาวุโส ประจำปี 2564

        วันที่ 8 …

บุคลากรกองสื่อสารองค์กรได้รับรางวัลประกวดภาพงาน บุญเดือน 5แห่พุทธบูชา สมมาผู้อาวุโส ประจำปี 2564 Read More »

การวิเคราะห์องค์ประกอบของข่าวบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าดู

การวิเคราะห์องค์ประกอบของข่าวบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าดู โดย นาย อุดมชัย สุพรรณวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ …

การวิเคราะห์องค์ประกอบของข่าวบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าดู Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 Read More »

กองสื่อสารองค์กร น้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2564

วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 9.00 …

กองสื่อสารองค์กร น้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2564 Read More »

Scroll to Top