จิตอาสากองสื่อสารองค์กรร่วมสนับสนุนกิจกรรม “วันเด็กดีชีวาศิลปกรรม”ครั้งที่ 3 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

จิตอาสากองสื่อสารองค์กรร่วมสนับสนุนกิจกรรม “วันเด็กดีชีวาศิลปกรรม”ครั้งที่ 3 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563 Read More »