มข. จัดแถลงข่าวการจัดงาน “KKU Maker Green Festival 2020”สนับสนุนแนวคิดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา …

มข. จัดแถลงข่าวการจัดงาน “KKU Maker Green Festival 2020”สนับสนุนแนวคิดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Read More »