มข. จัดแถลงข่าวการจัดงาน “KKU Maker Green Festival 2020”สนับสนุนแนวคิดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม