กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 7 เยี่ยมชมรอบรั้วมหาวิทยาลัย

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 7 เยี่ยมชมรอบรั้วมหาวิทยาลัย Read More »