กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 7 เยี่ยมชมรอบรั้วมหาวิทยาลัย