กองสื่อสารฯ มข. ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ รับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 กองสื่อสารองค์กร …

กองสื่อสารฯ มข. ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ รับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »