Day: January 6, 2020

ตัวแทนบุคลากรกองสื่อสารองค์กรขอรับพรในวาระขึ้นปีใหม่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

   วันที่ 3 มกราคม 2563 บุคลากรกองสื่อสารองค์กร …

ตัวแทนบุคลากรกองสื่อสารองค์กรขอรับพรในวาระขึ้นปีใหม่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน ประจำเดือนมกราคม 2563

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา …

กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน ประจำเดือนมกราคม 2563 Read More »