Year: 2021

กองสื่อสารองค์กร ร่วมจัดกิจกรรม“ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 20 ตุลาคม 64

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 …

กองสื่อสารองค์กร ร่วมจัดกิจกรรม“ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 20 ตุลาคม 64 Read More »

สำนักหอสมุด มข. เข้ามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต”

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  …

สำนักหอสมุด มข. เข้ามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต” Read More »

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม พิธีสวดอภิธรรมและงานพิธีกงเต็ก นายสุรพล  ทวีแสงสกุลไทย ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 64  เวลา 18.00 …

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม พิธีสวดอภิธรรมและงานพิธีกงเต็ก นายสุรพล  ทวีแสงสกุลไทย ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย Read More »

กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ

กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ นางสาว ชุตินันท์ พันธ์จรุง …

กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ Read More »

Scroll to Top