บุคลากรกองสื่อสารฯ ร่วมสานสัมพันธ์เครือข่ายวัฒนธรรม ประจำปี 2562