กิจกรรมพัฒนาการสื่อสาร

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดอบรมเครือข่ายนักจัดกิจกรรมและพิธีกร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดอบรมเครือข่ายนักจัดกิจกรรมและพิธีกร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  …

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดอบรมเครือข่ายนักจัดกิจกรรมและพิธีกร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ Read More »

สถานีวิทยุ มข.ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนจัดรายการพิเศษและถ่ายทอดเสียงเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และความภาคภูมิใจของผู้สำเร็จการศึกษา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  …

สถานีวิทยุ มข.ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนจัดรายการพิเศษและถ่ายทอดเสียงเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และความภาคภูมิใจของผู้สำเร็จการศึกษา Read More »

คึกคัก!คนแห่ทำตุง นิทรรศการ มข.สืบสายแนนฯ เสริมโชคตามความเชื่ออีสาน

คึกคัก!คนแห่ทำตุง นิทรรศการ มข.สืบสายแนนฯ เสริมโชคตามความเชื่ออีสาน ผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมนิทรรศการ มข.สืบสานสายแนน …

คึกคัก!คนแห่ทำตุง นิทรรศการ มข.สืบสายแนนฯ เสริมโชคตามความเชื่ออีสาน Read More »

กองสื่อสารมข.อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพิ่มศักยภาพสื่อสารองค์กรยุค4.0

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนข่าวเพื่อการสื่อสารยุค 4.0” ณ …

กองสื่อสารมข.อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพิ่มศักยภาพสื่อสารองค์กรยุค4.0 Read More »

Scroll to Top