Year: 2020

ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ผู้แทนอธิการบดี มข. ร่วมวางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ริเริ่มวางรากฐานในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูง ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น

นายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ผู้แทนอธิการบดี นำบุคลากร มข. ร่วมวางพวงมาลารำลึกถึง …

ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ผู้แทนอธิการบดี มข. ร่วมวางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ริเริ่มวางรากฐานในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูง ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

เช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2563 รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 Read More »

มข. แถลงงานวิจัยชีวมวลสาหร่ายขนาดเล็ก ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ “ไฮเทน” แหล่งพลังงานประสิทธิภาพสูงแห่งอนาคต

วันนี้ 4 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าว …

มข. แถลงงานวิจัยชีวมวลสาหร่ายขนาดเล็ก ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ “ไฮเทน” แหล่งพลังงานประสิทธิภาพสูงแห่งอนาคต Read More »

บุคลากรกองสื่อสารองค์กรพร้อมรวมใจเพื่อเป็นตัวแทน มข.รำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นนำความเป็นสิริมงคลมาสู่บุคลากรในองค์กร

        จังหวัดขอนแก่นโดยความร่วมมือของส่วนราชการและภาคเอกชนได้จัดพิธีรำบวงสรวง 10 …

บุคลากรกองสื่อสารองค์กรพร้อมรวมใจเพื่อเป็นตัวแทน มข.รำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นนำความเป็นสิริมงคลมาสู่บุคลากรในองค์กร Read More »

Scroll to Top