Month: December 2018

สถานีวิทยุ มข.ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนจัดรายการพิเศษและถ่ายทอดเสียงเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และความภาคภูมิใจของผู้สำเร็จการศึกษา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  …

สถานีวิทยุ มข.ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนจัดรายการพิเศษและถ่ายทอดเสียงเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และความภาคภูมิใจของผู้สำเร็จการศึกษา Read More »

มข.วางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ส้ราง ม.ขอนแก่น

มข.วางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ส้รางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

            …

มข.วางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ส้รางมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 และร่วมเฉลิมฉลอง วันชาติไทย

เช้าวันนี้ (05/12/2561) เวลา07.00 น. ผู้แทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 และร่วมเฉลิมฉลอง วันชาติไทย Read More »

Scroll to Top