Month: December 2018

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดอบรมเครือข่ายนักจัดกิจกรรมและพิธีกร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดอบรมเครือข่ายนักจัดกิจกรรมและพิธีกร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  …

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดอบรมเครือข่ายนักจัดกิจกรรมและพิธีกร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ Read More »

กองสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ กรมการขนส่งทหารเรือ ในการเยี่ยมชม โครงการโรงงานต้นแบบประกอบแบตลิเทียมไอออน จากแกลบ และรถขนส่งมวลชน KST

       เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม …

กองสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ กรมการขนส่งทหารเรือ ในการเยี่ยมชม โครงการโรงงานต้นแบบประกอบแบตลิเทียมไอออน จากแกลบ และรถขนส่งมวลชน KST Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมต้อนรับ รมว.พลังงาน ชมอาคารต้นแบบที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (ขอบคุณภาพจาก คุณชยุต อนุสุริยา)

กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมต้อนรับ รมว.พลังงาน ชมอาคารต้นแบบที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายชุมพร พารา และบุคลากรกองสื่อสารองค์กร …

กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมต้อนรับ รมว.พลังงาน ชมอาคารต้นแบบที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ Read More »

บุคลากรกองสื่อสารองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน“อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้จัดกิจกรรม “อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 6 ธันวาคม …

บุคลากรกองสื่อสารองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน“อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” Read More »

Scroll to Top